Monday, 27 January 2014

Tak Payahlah...

Tak payahlah kau tolong bersihkan kain aku...
Tak payahlah kau tolong cabut kemucut di kain aku...
Tak payahlah kau tolong cuci lumpur di kain aku...
Sebab kain ini aku nak pakaikan pada kau...
Yang tak punya kain...

No comments:

Post a Comment